Nawigacja

Szkolny Klub Bezpieczeństwa

ROK SZKOLNY 2015/2016

W marcu 2016 r. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego odbył się IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Zasadach Ruchu Drogowego.  W czasie spotkania uczniowie zmagali się z testem wiedzy oraz różnymi zadaniami, które zawierały treści sprawdzające wiadomości  dotyczące przepisów ruchu drogowego.  Bardzo ważnym elementem spotkania był pokaz , instruktaż udzielania pierwszej pomocy, zaprezentowany przez instruktorów PCK p. Krzysztofa Lewikowskiego  i p. Jerzy Morawskiego oraz prelekcja przeprowadzona przez p. sierż.  Maciej Płoskiego.  Zaszczyciły  nas swoją obecnością  Ośrodki  z: Miłakowa, Elbląga, Iławy, Żardenik, Szczytna  oraz Bartoszyc. Pierwsze miejsca równolegle zajęły drużyny z Nidzicy i Miłakowa. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę, a drużyny dyplom i statuetkę.

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

Sprawozdanie z realizacji  V edycji akcji „Wypadki na drogach - porozmawiajmy” 

pod hasłem  widoczność w ruchu drogowym.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego z Nidzicy po raz drugi przystąpił do akcji „Wypadki na drogach - porozmawiajmy”. Postanowiliśmy przystąpić do akcji, ponieważ zawsze mamy na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów  w czasie ich drogi do szkoły jak i ze szkoły.

Projekt ten poszerzył wiedzę dzieci z zakresu bezpiecznego poruszania się na drodze oraz o   obowiązku noszenia odblasków. Uczniowie poznali znaki drogowe.  Teoretyczne oraz praktyczne podstawy poruszania się w pobliżu jezdni, statystyki dotyczące wypadków drogowych.   W sposób praktyczny miały możliwość manipulowania  różnymi elementami odblaskowymi, które ułatwiają poruszanie się pieszemu po drodze.  Zajęcia okazały się bardzo atrakcyjne i ciekawe dla uczniów co dało się zauważyć podczas podsumowania akcji.

W czasie  trwania akcji zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane cele, a w tym:

 • Przygotowano  gazetkę szkolną, która zawierała informacje o obowiązku noszenia elementów odblaskowych w czasie poruszania się po drodze w terenie niezabudowanym.
 • Zorganizowano apel w czasie którego uczniowie zostali zapoznani z obowiązkiem noszenia odblasków, a jednocześnie każdy uczeń otrzymał breloczek (element odblaskowy).
 • W czasie godzin wychowawczych prezentowano  film pt;” Jak bardzo odblaski poprawiają nam bezpieczeństwo”.
 • Najmłodsi uczniowie naszej szkoły pilnie pracowali nad tworzeniem wierszy o tematyce  widoczność na drodze.
 • Aspirant Maciej Płoski przeprowadził prelekcję na temat obowiązku noszenia odblasków.
 • Przeprowadzono spotkanie z jedną z ofiar wypadków drogowych ( p. M. Górna), która podzieliła się  traumatycznymi przeżyciami oraz doświadczeniami związanymi z wypadkiem  komunikacyjnym. W czasie spotkania uczniowie zadawali mnóstwo pytań dotyczących przebiegu zdarzenia oraz rehabilitacji jaka musiała przebyć poszkodowana. To spotkanie uświadomiło uczniom, że mały element odblaskowy może uratować nam życie.

Opublikowano w prasie lokalnej działania podjęte przez nasz Ośrodek, dotyczące przebiegu i realizacji przedsięwzięcia.


 

 

  INFORMACJE ARCHIWALNE:

 

W miesiącu październik 2011 r. w naszej szkole został założony Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Członkami  SKB są uczniowie z klas IV -V- VI, SPU są to młodzi ludzie chętni i gotowi do dawania dobrego przykładu dla innych  z dziedziny bezpieczeństwa na drodze, przerwach w szkole i wszędzie tam gdzie każdy człowiek powinien czuć się bezpiecznie. Opiekunkami SKB są p. A. Chojnacka i p. K. Zielińska, które czuwają i kierują działaniem Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa.

 

          Pani A. Chojnacka przeprowadziła 10 października 2012 r.  lekcję otwartą dla klas szkoły podstawowej, podczas której  uczniowie wykonali szereg zadań w celu utrwalenia wiadomości, które zostały im przekazane. Zagadnienia  omówione podczas zajęć to: pięć zasad przechodzenia przez jezdnię, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe obowiązujące pieszych i kierowców, pojęcie jezdnia, uczestnik ruchu, pieszy itp. Wszystkie prace wykonane przez uczniów  zostały  umieszczone na tablicy  w świetlicy szkolnej. Zainteresowane osoby mogą oglądać nasze osiągnięcia na stronie internetowej www.bezpieczenstwo.renault.pl.

    

 

          W dniu 15 listopada odbył się apel poświęcony Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, podczas którego  przedstawiono prezentację multimedialną oraz  odczytano informację o ilości wypadków drogowych (statystyki z lat 2011/2012). Został również przekazany apel, który był skierowany do kierowców, pieszych, rowerzystów, ludzi młodych aby pomagali starszym osobom i uświadamiali im jak ważne są elementy odblaskowe, zapinanie pasów bezpieczeństwa, odpowiednie oświetlenie roweru oraz czyste światła w autach. Teraz zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy będzie padał śnieg światła muszą być czyste, żeby wszyscy poruszający się po drogach mogli je zobaczyć. Apel został przygotowany przez członków Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa pod opieką p. Anny Chojnackiej.

  

W dniu 20 listopada  odbył się I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym  w którym wzięły udział Ośrodki z Elbląga, Miłakowa, Iławy, Szczytna i nasz Nidzicki. Celem konkursu było rozwijanie i popularyzowanie wśród uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem orazrozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg. Konkurs rozpoczął się programem artystycznym przygotowanym przez najmłodszą naszą społeczność, potem mł. asp. Pan Maciej Płoski przeprowadził prelekcję na temat poruszania się po drogach.  Konkurs  składał się z jednego etapu – teoretycznego. Każda grupa otrzymała zestawy w których znajdowały się: rozsypanka wyrazowa,  znaki drogowe,  test składający się z 15 pytań z zakresu wiedzy o ruchu drogowym, pierwszej pomocy. Wszystkie drużyny wykonały wszystko bardzo dobrze w dobrym tempie. W konkursie  I miejsce zajął Ośrodek z Iławy, II miejsce  Nidzica, III miejsce Elbląg, IV miejsce Szczytno i V miejsce Miłakowo, wszystkie zespoły  otrzymały statuetki i dyplomy a każdy uczestnik  upominek i opaskę odblaskową. Konkurs zakończył się słodkim poczęstunkiem. Koordynatorami przedsięwzięcia były panie Anna Chojnacka, Karolina Zielińska i Ewelina Kozicka.

 

Przed feriami zimowymi był u nas w szkole p. Policjant Maciej Płoski, który przypomniał wszystkim uczniom jak należy bezpiecznie spędzić czas wolny. Między innymi, poinformował jakie  należy wybierać  miejsca do zabaw, że nie należy otwierać drzwi nieznajomym i wiele innych cennych rad.

 

Członkowie SKB w czerwcu 2013 r. uczestniczyli w spotkaniu uczestników zajęć „Uczeń w ruchu drogowym”, które od wielu lat organizowane jest przez P. Anitę Druszcz w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Miłakowie. Podczas spotkania uczniowie musieli zaliczyć różne zadania, o tematyce związanej z zasadami przepisów ruchu drogowego między innymi ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy – resuscytację krążeniowo – oddechową, pokonywali tor manewrowy.

24 września 2013 r. uczestniczyliśmy w IV Wojewódzkim Turnieju Rowerowo – Sprawnościowym Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, który się odbył w Elblągu. Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności sprawnej, szybkiej jazdy na rowerze.  Zajęliśmy VI miejsce, otrzymaliśmy puchar a każdy uczestnik medal oraz drobny upominek.

 

W dniu 26 września 2013 r. dla wszystkich uczniów zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie, udzielania Pierwszej Pomocy.

SKB zaprosiło Ratownika Medycznego p. Dominika Zielińskiego, który, w sposób bardzo ciekawy, atrakcyjny udzielił instruktarzu, pokazu zasad udzielania pierwszej pomocy. Tematyka, która została przedstawiona to: apteczka pierwszej pomocy, wezwanie pogotowia, numery alarmowe, pozycja bezpieczna boczna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, skaleczenia, pogryzienia, zatrucia, urazy kręgosłupa. Wszyscy uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali, a chętne osoby brały udział w pokazach, jak również wykonywały samodzielnie resuscytację krążeniowo- oddechową.

Dyrekcja Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego

wraz ze Szkolnym Klubem Bezpieczeństwa serdecznie zaprasza do udziału 30 października  w

II WOJEWÓDZKIM KONKURSIE Z ZAKRESU WIEDZY O RUCHU DROGOWYM

OŚRODKÓW SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH

30 października odbył się w naszej szkole II Wojewódzki konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym . Zaszczycili nas obecnością Ośrodki ze Szczytna, Elbląga, Żardenik, Miłakowa, Iławy no i z Nidzicy. Zajęliśmy I miejsce, II miejsce Miłakowo, III miejsce Elbląg, IV miejsce Żardeniki, V miejsce Iława, VI miejsce Szczytno. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za mile spędzony czas i dobrą zabawę.

 

6 listopada członkowie SKB brali udział w  III Wojewódzkim Konkursie wiedzy z pierwszej pomocy „Dbajmy o zdrowie i życie”, który odbył się w Szczytnie. Konkurs składał się tylko z części praktycznej dla szkoły zawodowej i z części praktycznej i teoretycznej dla gimnazjum. W części praktycznej 3-osobowy zespół szkolny udzielał pomocy przedmedycznej w 3-4  ogniskach urazowych (RKO, pozycja boczna ustalona, zatrucie tlenkiem węgla, upadek
z wysokości, pogryzienie przez  psa, rana z ciałem obcym. Gimnazjaliści musieli rozwiązać krzyżówkę, która zawierała pytania dotyczące wyposażenia apteczki). III Miejsce zajął zespół ze Szkoły Zawodowej w kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne a V Miejsce zajęli gimnazjaliści w swojej kategorii. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę i dyplom.

 

14 listopada SKB przygotowało apel poświęcony Dniu Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, który przypada w niedzielę 17 listopada.  W czasie spotkania uczniowie mieli możliwość obejrzeć prezentację multimedialną, dowiedzieć się wielu cennych informacji na temat bezpiecznego poruszania się po drodze między innymi jak i kiedy należy nosić odblaski, jak zachowywać się w czasie przechodzenia przez jezdnię. Na zakończenie apelu uczniowie uczcili pamięć ofiar wypadków drogowych minutą ciszy.

 

Bezpieczne ferie zimowe

W naszej szkole w ferie zimowe były zorganizowane zajęcia w czasie, których uczniowie mogli przygotować posiłki, wyjść na sanki, oglądać interesujące filmy oraz skorzystać z wielu innych atrakcji. Członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa przed wyjściem przypomnieli młodszym kolegom jak należy bezpiecznie spędzić czas w czasie zabaw na powietrzu.

 

II Wojewódzki Konkurs Plastyczny

„Wszyscy bezpiecznie poruszamy się w ruchu drogowym”.

Organizator:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy.

Koordynator konkursu: Anna Chojnacka                                                      

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym.
 • Kształtowanie właściwych nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego     uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach.
 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.
 • Wykorzystywanie różnorodnych technik plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 • Praca powinna być wykonana przez jednego autora.
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką, w dowolnym formacie.
 • Każda szkoła może przysłać dowolną ilość prac.
 • Każda praca na odwrocie musi zawierać dane ucznia, pieczątkę szkoły i nazwisko 

         nauczyciela prowadzącego,

Rozstrzygnięcie:

 - prace należy przesyłać do dnia 22.03.2014r. pod adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Wyborska 12,

13-100 Nidzica

                                                   z dopiskiem:

„Wszyscy bezpiecznie poruszamy się w ruchu drogowym”.

Oceny prac dokona komisja konkursowa, nadesłane prace nie będą odsyłane- nabywa je organizator konkursu.

Informacje na temat konkursu i jego wynikach będą umieszczone, na stronie internetowej        http://soswnidzica.edupage.org/

-dyplomy, podziękowania, nagrody zostaną przesłane pocztą.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE
 

Protokół

II WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

pod hasłem

„Wszyscy bezpiecznie poruszamy się w ruchu drogowym”.

W konkursie wzięło udział czterdziestu siedmiu uczniów z pięciu Ośrodków Szkolno –Wychowawczych województwa warmińsko – mazurskiego.

 • łakowo – 11 prac, Elbląg – 2 prace, Iława – 5 prac, Nidzica – 16 prac, Żardeniki – 13prac

 

Komisja konkursowa w składzie, której znalazły się:

 • P. Edyta Śledzińska
 • P. Aneta Dudzińska
 • P. Beata Andryszczyk

Przyznały pięć nagród głównych, jedenaście wyróżnień.

Nagrody główne:

 1. Karolina Jędrejek  (Nidzica  opiekun p. Beata Żygadło)
 2. Patryk Kleber (Żardeniki opiekun p. Bożena Zięba)
 3. Karolina Klukas (Miłakowo opiekun p. Anita Druszcz)
 4. Marcin Guść (Iława opiekun p. Jolanta Mejka)
 5. Mateusz Nawojczyk (Elbląg opiekun p. Donata Kalińska – Sarapuk)

Wyróżnienia

 • Patryk Mazon  (Żardeniki opiekun p. T. Wójciak)
 • Krystian Duński (Iława opiekun p. J. Mejka)
 • Kacper Trawiński (Elbląg opiekun p. M. Murawska)
 • Natalia Chrostowska (Żardeniki opiekun p. B. Jakuta)
 • Paulina Galska (Nidzica opiekun p. M. Górna)
 • Tomasz Angielski (Nidzica opiekun p. M. Górna)
 • Mateusz Wożniak (Nidzica opiekun p. M. Górna)
 • Artur Homza (Miłakowo opiekun p. D. Kiekiert)
 • Sylwia Romanowska (Miłakowo opiekun p.M. Giemzy)
 • Sandra Romańczuk (Żardeniki p. B. Jakuta)
 • Małgorzata  Sadowska (Żardeniki p. O. Ostapczuk)

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wspaniałych pomysłów, przebogatej wyobraźni natomiast opiekunom ogromnego zaangażowania.  Nagrody zostaną przesłane pocztą.

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

Wycieczka do nidzickiej Komendy

03 kwietnia 2014 r. pani Joanna Orzechowska z panią Marią Burską wybrały się z uczniami naszej szkoły oraz członkami SKB do nidzickiej Komendy. Podczas wycieczki dowiedzieliśmy się jakie są procedury zatrzymania przestępców, mogliśmy dotknąć oraz założyć kajdanki. Bardzo cenne były dla nas wskazówki jak bezpiecznie poruszać się po drodze pojazdem jednośladowym oraz jak należy dbać o swoje bezpieczeństwo i innych uczestników ruchu drogowego.

       

Aktualności

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego
  13-100 Nidzica
  ul.Wyborska 12
 • +48 89 625 27 34

Galeria zdjęć