Nawigacja

Historia szkoły Nasz patron Profile kształcenia Zajęcia specjalistyczne i rewalidacja Kadra ośrodka Wychowawcy klas Schemat organizacyjny

O szkole

Historia szkoły

      Trudne dobrego początki...                                

Historia naszej szkoły sięga 1991 r. Dwadzieści trzy lata temu uczniów niepełnosprawnych intelektualnie kształcono w klasach specjalnych przy ówczesnej Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy. Z inicjatywy rodziców, a przede wszystkim nauczycieli uczących w tych klasach, powołano Szkołę Podstawową Specjalną przy ulicy 3-go Maja 2. Ze względu na ograniczone warunki lokalowe naukę rozpoczęło tylko 44 uczniów - uczyli się w czterech łączonych oddziałach. Kadra Pedagogiczna liczyła 6 nauczycieli, bez zaplecza administracyjnego.
Pierwszym dyrektorem była pani Bernadetta Ojrzyńska. To dzięki jej zaangażowaniu uczniowie mogli rozpocząć naukę z dniem 1 września.

W kolejnych latach wzrastała liczba uczniów. W roku szkolnym 1997/98 był już pełny ciąg oddziałów od I do VIII klasy Szkoły Podstawowej. Kadra Pedagogiczna zwiększyła się dwukrotnie, funkcjonował też sekretariat szkoły.         

Zmiany, zmiany...            

Wraz z wejściem w życie nowej reformy oświaty z dniem 24 marca 1999 r. powołano gimnazjum. W związku z tym placówkę przekształcono w Zespół Szkół Specjalnych. W 2002 r. z inicjatywy pani dyrektor Beaty Andryszczyk powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa , która kształciła uczniów w zawodzie tapicer i krawiec. Uczniowie zamieszkali w internacie, co wiązało się jednocześnie z przekształceniem szkoły w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

W 2004 roku szkoła zmieniła swoją siedzibę, na odremontowane pomieszczenia internatu ZSZ przy ul. Wyborskiej 12. Dzięki staraniom pani dyrektor Julity Mikołajskiej oraz wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego, szkołę wyposażono w nowe meble szkolne oraz sprzęt dydaktyczny. 

 Bardzo ważnym wydarzeniem dla uczniów i pracowników było nadanie placówce imienia księdza Jana Twardowskiego. 1 września 2005 roku. W Ośrodku rozpoczęła funkcjonowanie Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

                                                        

Droga ku lepszemu...

W roku szkolnym 2007/2008 funkcję dyrektora szkoły objęła pani Bożena Breńska. Obecnie Ośrodek zatrudnia 21 pracowników pedagogicznych i 5 administracyjno – obsługowych. Kadra Pedagogiczna posiada fachowe przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ostatnich latach szkoła została bardzo dobrze wyposażona w nowoczesny sprzęt specjalistyczny oraz pomoce dydaktyczne. Udało się to dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Europejskiego Funduszu Społecznego i Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Można prowadzić różnorodne zajęcia:

Aktualności

Kontakt

  • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego
    13-100 Nidzica
    ul.Wyborska 12
  • +48 89 625 27 34

Galeria zdjęć